Warunki sprzeda偶y

Data wej艣cia w 偶ycie: 06.10.2023 r.

1. Postanowienia og贸lne

1.1. Poni偶sze zasady i warunki sprzeda偶y鈥(鈥濺egulamin Sprzeda偶y鈥)鈥痙otycz膮 ofert i zasad sprzeda偶y produkt贸w za po艣rednictwem strony internetowej www.maccosmetics.pl 鈥(鈥濻trona鈥 lub 鈥淪trona internetowa鈥).

1.2. Z naszego sklepu korzysta膰 mog膮 Klienci, kt贸rzy (a) maj膮 uko艅czone 18 lat, a w przypadku os贸b niepe艂noletnich, kt贸rzy uzyskali odpowiednie upowa偶nienie od swojego przedstawiciela ustawowego, (b) nabywaj膮 produkty jako konsumenci, co oznacza osoby fizyczne dokonuj膮ce zakup贸w w celach niezwi膮zanych z ich dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 albo osoby, kt贸re dokonuj膮 zakup贸w jako przedsi臋biorcy z uprawnieniami konsumenta, tj. osoby fizyczne zawieraj膮ce umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z ich dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla danej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

1.3. Niniejsze Warunki sprzeda偶y zosta艂y sporz膮dzone w j臋zyku polskim, tj, j臋zyku kraju, w kt贸rym znajduje si臋 adres dostawy Klienta i podlegaj膮 prawu tego polskiemu (鈥濳raj鈥). Wi臋cej informacji na temat sprzedawcy (dalej jako:鈥濻przedawca鈥, 鈥濵AC鈥, 鈥濵AC Poland Online鈥, 鈥濵鈥鈥 Poland鈥, 鈥濵AC Poland鈥 lub 鈥濵y鈥 鈥 we w艂a艣ciwej formie gramatycznej) mo偶na znale藕膰 poni偶ej, w sekcji 13. Przepisy danego Kraju s膮 w niniejszym Regulaminie sprzeda偶y okre艣lane jako 鈥濸rzepisy lokalne鈥.

1.4. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia za po艣rednictwem naszej Strony lub Dzia艂u Obs艂ugi Klienta, Klient potwierdza, 偶e przeczyta艂, zrozumia艂 i zaakceptowa艂 Regulamin sprzeda偶y zaznaczaj膮c odpowiednie pole przy rejestracji lub sk艂adaniu zam贸wienia, jak r贸wnie偶, 偶e zapozna艂 si臋 z naszymi WARUNKAMI KORZYSTANIA oraz POLITYK膭 PRYWATNO艢CI

1.5. Potwierdzenie zapoznania si臋 i akceptacja Regulaminu Sprzeda偶y jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Klienci mog膮 pobra膰 lub wydrukowa膰 Regulamin Sprzeda偶y, kt贸ry jest dost臋pny w ka偶dej chwili na naszej Stronie internetowej w zak艂adce 鈥濺egulamin Sprzeda偶y鈥. Postanowienia Regulaminu Sprzeda偶y mog膮 by膰 zmieniane i aktualizowane na zasadach okre艣lonych poni偶ej w sekcji 14. Regulamin sprzeda偶y maj膮cy zastosowanie do danego zam贸wienia Klienta jest regulamin opublikowany na naszej Stronie w momencie sk艂adania zam贸wienia przez Klienta.

2. PRODUKTY

2.1. Informacje o produktach s膮 dost臋pne na naszej Stronie i s膮 udost臋pniane zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacje zamieszczone na stronie sklepu, w szczeg贸lno艣ci opis produkt贸w, nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. Z艂o偶enie zam贸wienia nie stanowi zatem jeszcze zawarcia umowy sprzeda偶y.

2.2. Dok艂adamy wszelkich najlepszych stara艅, aby wszystkie szczeg贸艂y, opisy i zdj臋cia produkt贸w dost臋pne na naszej Stronie by艂y poprawne w momencie wprowadzania ich do systemu. Jednak偶e, w zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce prawo, nie mo偶emy zagwarantowa膰, 偶e wspomniane szczeg贸艂y, opisy i zdj臋cia produkt贸w s膮 w pe艂ni dok艂adne, kompletne, aktualne lub pozbawione b艂臋d贸w. Je偶eli to mo偶liwe, staramy si臋 umo偶liwi膰 naszym Klientom wyb贸r bezp艂atnych pr贸bek lub dodatk贸w do zam贸wienia. Nie mo偶emy jednak zagwarantowa膰, i偶 dana pr贸bka lub dodatek do zam贸wienia nadal b臋d膮 dost臋pne. W tym przypadku, zastrzegamy, 偶e dana pr贸bka, dodatek nie zostanie wys艂any lub zamienimy go na inny.

2.3. Produkty opisane na naszej Stronie oraz wszelkie pr贸bki, kt贸re mo偶emy dostarczy膰 Klientowi, s膮 przeznaczone wy艂膮cznie do u偶ytku osobistego.

3. CENY

3.1. Ceny podane na naszej Stronie dotycz膮 wy艂膮cznie produkt贸w nabywanych za jej po艣rednictwem.

3.2. Wszystkie ceny podane dla produkt贸w dost臋pnych za po艣rednictwem naszej Strony zawieraj膮 podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) wed艂ug aktualnych stawek i s膮 wyra偶one w z艂otych polskich (PLN). Informacja o koszcie dostawy jest podawana przed sfinalizowaniem zam贸wienia i jest doliczana do kwoty zam贸wienia oraz wskazana oddzielnie w formularzu zam贸wienia. Wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 na naszej Stronie w sekcji Dostawa.

3.3. Koszty dostawy mog膮 by膰 uzale偶nione od sposobu dostarczenia produktu lub warto艣ci zam贸wienia i podawane s膮 w procesie sk艂adania zam贸wienia. Koszty dostawy s膮 dodawane do ceny produkt贸w i wyszeg贸lnione w koszyku. Ca艂kowity koszt zam贸wienia (tj. zar贸wno cena produkt贸w, jak i koszty dostawy oraz ewentualne us艂ugi dodatkowe, kt贸re mog膮 by膰 oferowane przez Sprzedawc臋, np. us艂uga pakowania na prezent) widoczne b臋d膮 w koszyku.

3.4. Regularnie sprawdzamy, czy wszystkie ceny wy艣wietlane na Stronie s膮 poprawne, jednak nie mo偶emy zagwarantowa膰 braku b艂臋d贸w. W przypadku wykrycia oczywistego b艂臋du w cenie produktu, zaoferujemy Klientowi mo偶liwo艣膰 zakupu produktu po prawid艂owej cenie lub anulowanie zam贸wienia.

3.5. 鈥痁astrzegamy sobie mo偶liwo艣膰 dokonywania zmian w cenach produkt贸w. Nie wp艂ywa to jednak na ceny produkt贸w zam贸wionych ju偶 przez Klienta.

4. SK艁ADANIE ZAM脫WIENIA

4.1. Klient mo偶e swobodnie porusza膰 si臋 po naszej Stronie internetowej bez konieczno艣ci sk艂adania zam贸wienia. Je艣li zdecyduje si臋 na z艂o偶enie zam贸wienia, zostanie przeprowadzony przez proces sk艂adania zam贸wienia za pomoc膮 serii prostych instrukcji na Stronie lub w Dziale Obs艂ugi Klienta.

4.2. Za po艣rednictwem naszej Strony nie prowadzimy sprzeda偶y hurtowej. Aby z艂o偶y膰 zam贸wienie, Klient powinien wpisa膰 ilo艣膰 produkt贸w, kt贸re chce zakupi膰 (do 8 (o艣miu) sztuk danego produktu, przy czym maksymalna kwota zakupu wynosi 4000 PLN (cztery tysi膮ce z艂otych) dla danej transakcji klienta). Ponadto jeste艣my zmuszeni ograniczy膰 liczb臋 sk艂adanych przez Klienta zam贸wie艅, do nie wi臋cej ni偶 3 (trzech) zam贸wie艅 dziennie na jednego Klienta. Klient mo偶e zakupi膰 艂膮cznie do 14 sztuk produkt贸w w jednej transakcji. Te ograniczenia mog膮 zosta膰 zmienione, o czym poinformujemy Klient贸w.

4.3. 鈥疜lient powinien klikn膮膰 "DO KOSZYKA" lub ikonk臋 koszyka, aby umie艣ci膰 wybrany produkt w 偶膮danej ilo艣ci w swoim koszyku zakupowym. Klient mo偶e kontynuowa膰 zakupy innych produkt贸w i doda膰 je do swojego koszyka zakupowego lub przej艣膰 do kasy, klikaj膮c przycisk "ID殴 DO KASY". W ka偶dym momencie Klient mo偶e wy艣wietli膰 produkty znajduj膮ce si臋 w koszyku zakupowym, klikaj膮c przycisk "ID殴 DO KASY" widoczny na ka偶dej stronie. Klient mo偶e usun膮膰 produkty ze swojego koszyka zakupowego, klikaj膮c przycisk "Usu艅" obok wybranego produktu znajduj膮cego si臋 w koszyku. Klient mo偶e zapisa膰 produkt jako ulubiony, klikaj膮c przycisk "Przenie艣 do ulubionych". Produkt zostanie w贸wczas przeniesiony do sekcji Ulubione w zak艂adce "Moje konto". Klient, kt贸ry za艂o偶y艂 konto mo偶e uzyska膰 dost臋p do ulubionych produkt贸w z dowolnego komputera lub urz膮dzenia, w ka偶dym momencie, po zalogowaniu si臋 do swojego konta klienta.

4.4. Klient powinien post臋powa膰 zgodnie z instrukcjami wy艣wietlanymi na ekranie, aby przej艣膰 przez proces sk艂adania zam贸wienia na Stronie. Przed jego finalizacj膮 Klient mo偶e poprawi膰 wprowadzone przez siebie dane, zmieni膰 zawarto艣膰 koszyka, doda膰 lub usun膮膰 jeden lub wi臋cej produkt贸w z koszyka albo anulowa膰 ca艂e zam贸wienie. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia na Stronie, Klient b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 przejrzenia i edycji wszystkich szczeg贸艂贸w zam贸wienia, w tym informacji dotycz膮cych wybranej formy p艂atno艣ci, jak i warunk贸w dostawy.

4.5. Klient informowany jest o 艂膮cznej cenie za wybrane produkty oraz o kosztach dostawy, jak r贸wnie偶 o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowi膮zany jest ponie艣膰 w zwi膮zku z zakupem produkt贸w. Wybieraj膮c dogodn膮 dla siebie form臋 dostawy, Klient powinien wpisa膰 prawid艂owe i pe艂ne dane adresowe, na kt贸re ma nast膮pi膰虂 dostawa produktu. Zalecamy podanie tak偶e numeru telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, aby u艂atwi膰 jak najsprawniejsze dor臋czenie Pa艅stwu zam贸wienia.

4.6. Klient, je偶eli ma zosta膰 wystawiona faktura VAT, powinien wpisa膰 tak偶e dane niezb臋dne do jej wystawienia. Klient akceptuj膮c Regulamin Sprzeda偶y udziela zgody na otrzymanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF na wskazany adres e-mail.

4.7. Klient, aby dokona膰 zam贸wienia powinien potwierdzi膰, 偶e zapozna艂 si臋 z Regulaminem Sprzeda偶y i w pe艂ni go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Przy wyborze p艂atno艣ci Klient powinien wybra膰 opcj臋 鈥瀂艁脫呕 ZAM脫WIENIE Z OBOWI膭ZKIEM ZAP艁ATY鈥, co stanowi o艣wiadczenie woli (ofert臋) zawarcia umowy sprzeda偶y, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu sprzeda偶y oraz tre艣ciami zawartymi na Stronie internetowej, z kt贸rymi Klient mia艂 mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 podczas sk艂adania zam贸wienia.

4.8. Po z艂o偶eniu zam贸wienia zostanie wy艣wietlone podsumowanie zam贸wienia, a Klient otrzyma po kr贸tkim czasie wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem otrzymania zam贸wienia. Potwierdzenie otrzymania zam贸wienia jest automatycznie wys艂anym potwierdzeniem, 偶e zam贸wienie do nas wp艂yn臋艂o.

4.9. Je偶eli b臋dziemy mogli zrealizowa膰 zam贸wienie Klienta, niezw艂ocznie prze艣lemy potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia do realizacji. Jest to nasze o艣wiadczenie o przyj臋ciu oferty Klienta, o kt贸rej mowa powy偶ej i z chwil膮 jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzeda偶y. Potwierdzimy przyj臋cie zam贸wienia przesy艂aj膮c je na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Zgodnie z przepisami prawa, wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮ca przyj臋cie zam贸wienia zawiera streszczenie Regulaminu sprzeda偶y, informacje o istotnych cechach zakupionych produkt贸w, szczeg贸艂owe wskazanie ceny i sposob贸w p艂atno艣ci, informacje o kosztach dostawy, informacje o warunkach i sposobach odst膮pienia od umowy, adres, na kt贸ry mo偶na kierowa膰 reklamacje, informacje o us艂ugach wsparcia oraz o istniej膮cych gwarancjach handlowych.

4.10. Je艣li potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia nie dotrze w ci膮gu 24 godzin od jego z艂o偶enia, Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub przez aplikacj臋 WhatsApp (+48 221049989) albo pod adresem e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl lub za po艣rednictwem naszej Strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

4.11. W przypadku, gdy zam贸wione produkty s膮 niedost臋pne, poinformujemy Pa艅stwa o tym w wiadomo艣ci e-mail, a je艣li zosta艂y pobrane jakiekolwiek p艂atno艣ci, zostan膮 one niezw艂ocznie Pa艅stwu zwr贸cone, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni. Informacja o braku zam贸wionych produkt贸w jest r贸wnoznaczna z niemo偶no艣ci膮 zawarcia umowy sprzeda偶y odno艣nie do tych produkt贸w.

4.12. Je艣li podczas sk艂adania zam贸wienia pojawi膮 si臋 jakiekolwiek pytania lub w膮tpliwo艣ci lub je艣li Klient chcia艂by uzyska膰 informacje dotycz膮ce wcze艣niej z艂o偶onego zam贸wienia, mo偶e skontaktowa膰 si臋 z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub za po艣rednictwem naszej Strony internetowej. W celu uzyskania jak najszybszej pomocy, Klienci proszeni s膮 o przygotowanie numeru zam贸wienia.

5. KOD OFERTY

5.1. Mo偶emy organizowa膰 r贸偶ne akcje promocyjne lub specjalne oferty. O szczeg贸艂ach i zasadach danej promocji b臋dziemy informowa膰 Pa艅stwa na naszej Stronie.

5.2. Je艣li organizujemy promocj臋 z kodem oferty, to aby zrealizowa膰 kod oferty nale偶y wprowadzi膰 prawid艂owy kod w polu "Kod oferty" podczas sk艂adania zam贸wienia na Stronie internetowej.

5.3. Gdy kod oferty zostanie zastosowany, informacja ta zostanie wy艣wietlona w "Podgl膮dzie zam贸wienia".

5.4. Przy jednym zam贸wieniu mo偶na wykorzysta膰 jeden kod oferty. Promocje nie 艂膮cz膮 si臋, o ile warunki danej promocji nie stanowi膮 inaczej.

5.5.W przypadku, gdy klient zamawia produkty obj臋te promocj膮 lub ofert膮 specjaln膮, rezygnacja Klienta z zam贸wienia lub jego cz臋艣ci (tj. odst膮pienie Klienta od umowy w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci) b臋dzie skutkowa艂a rezygnacj膮 z udzia艂u w promocji, chyba, 偶e Klient pomimo rezygnacji z okre艣lonych produkt贸w, nadal jest uprawniony do skorzystania z warunk贸w danej promocji lub oferty specjalnej.

5.6. Promocje mog膮 obowi膮zywa膰 przez czas okre艣lony, do wyczerpania puli produkt贸w obj臋tych ofert膮 promocyjn膮 lub do odwo艂ania.

6. SPOSOBY P艁ATNO艢CI

6.1. Klienci mog膮 dokona膰 zap艂aty za zam贸wione produkty got贸wk膮 (w tym przypadku pobieramy dodatkow膮 op艂at臋 transakcyjn膮, kt贸ra ka偶dorazowo zostanie wy艣wietlona Klientowi w podsumowaniu jego zam贸wienia), za po艣rednictwem us艂ugi PayPal, kart膮 kredytow膮 lub inn膮 kart膮 p艂atnicz膮. Akceptowane s膮 nast臋puj膮ce karty:
- Visa
- MasterCard
- American Express

6.2. Nie akceptujemy kart p艂atniczych z adresami rozliczeniowymi poza Polsk膮.

6.3. W przypadku wyboru p艂atno艣ci kart膮, zap艂ata za zam贸wienie zostanie pobrana z rachunku Klienta nie wcze艣niej ni偶 w momencie wysy艂ki produktu. Zastrzegamy, 偶e autoryzacja karty i zablokowanie na rachunku Klienta kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 zam贸wienia mo偶e nast膮pi膰 przy sk艂adaniu zam贸wienia.

6.4. Dla bezpiecze艅stwa Klient贸w, w przypadku zap艂aty kart膮 kredytow膮 lub debetow膮, imi臋 i nazwisko oraz adres Klienta podany dla cel贸w rozlicze艅 musi by膰 zgodny z imieniem i nazwiskiem oraz danymi podanymi na karcie, kt贸r膮 dokonano zap艂aty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania ka偶dego zam贸wienia, kt贸re nie spe艂nia tych wymog贸w.

6.5. Wszyscy posiadacze kart p艂atniczych podlegaj膮 weryfikacji i autoryzacji przez wystawc臋 karty. W przypadku, gdy wystawca karty Klienta odmawia autoryzacji lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje Pa艅stwa p艂atno艣ci, mo偶emy wstrzyma膰 realizacj臋 zam贸wienia lub odm贸wi膰 dostawy zam贸wionych produkt贸w. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia w dostawie lub jej brak.

6.6. Sk艂adaj膮c zam贸wienie na Stronie, Klient wyra藕nie upowa偶nia nas do przeprowadzenia autoryzacji karty p艂atniczej oraz, wy艂膮cznie w celach zgodnych z prawem i w zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce przepisy, do przekazywania osobom trzecim lub uzyskiwania od nich informacji (w tym wszelkich zaktualizowanych informacji), takich jak numer karty p艂atniczej, w celu uwierzytelnienia to偶samo艣ci Klienta, walidacji karty p艂atniczej, uzyskania autoryzacji karty p艂atniczej oraz autoryzacji poszczeg贸lnych transakcji.

7. ZAPYTANIA O ZAM脫WIENIE

7.1. Zasadniczo produkty s膮 wysy艂ane w ci膮gu 2 do 5 dni roboczych (tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Celem uzyskania informacji na temat swojego zam贸wienia, Klienci mog膮 skontaktowa膰 si臋 z nami pod numerem telefonu +48 221049989 w godzinach 08:00-20:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub za pomoc膮 wiadomo艣ci wys艂anej przez Whatsapp na numer: +48 221049989, a tak偶e e-mailem na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl.

7.2. Klienci posiadaj膮cy konto mog膮 sprawdzi膰 swoje zam贸wienia w panelu Status Zam贸wienia loguj膮c si臋 na konto Klienta przy u偶yciu adresu e-mail i has艂a. Jest to najprostszy i najszybszy spos贸b uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotycz膮cych zam贸wienia. Zostanie wy艣wietlona strona ze szczeg贸艂owymi informacjami na temat bie偶膮cych i poprzednich zam贸wie艅. Po wys艂aniu zam贸wienia zostanie wy艣wietlony odpowiedni numer przesy艂ki, je艣li jest dost臋pny. Klienci mog膮 艣ledzi膰 status dostawy zam贸wienia u naszego kuriera, klikaj膮c opcj臋 "Wys艂ane" w panelu Status Zam贸wienia. W przypadku niekt贸rych przewo藕nik贸w mog膮 oni nie udost臋pnia膰 informacji umo偶liwiaj膮cych 艣ledzenie przesy艂ki do 24-godzin roboczych od momentu wys艂ania zam贸wienia.

7.3. Czasami, z r贸偶nych powod贸w, zam贸wienia lub ich cz臋艣ci mog膮 zosta膰 anulowane przez nasz system. Mog膮 to by膰 nast臋puj膮ce powody:
- Niedost臋pno艣膰 towaru, mimo 偶e dok艂adamy wszelkich stara艅, aby niedost臋pne towary by艂y wyra藕nie oznaczone na stronie
- Niemo偶no艣膰 przetworzenia danych p艂atno艣ci
- Brak mo偶liwo艣ci dostarczenia przesy艂ki na podany adres
- Z艂o偶enie podw贸jnego zam贸wienia
- Anulowanie zam贸wienia na pro艣b臋 Klienta

7.4. Je艣li zam贸wienie zostanie anulowane, Klient otrzyma wiadomo艣膰 e-mail z wyja艣nieniem przyczyny anulowania. Klienci nie zostan膮 obci膮偶eni kosztami anulowanych zam贸wie艅. Je艣li Klient jest zainteresowany z艂o偶eniem nowego zam贸wienia lub ma jakiekolwiek pytania dotycz膮ce anulowanego zam贸wienia, mo偶e skontaktowa膰 si臋 z nami telefonicznie, pod numerem telefonu +48221049989, za pomoc膮 wiadomo艣ci wys艂anej przez Whatsapp +48 221049989 albo poprzez e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl.

8. DOSTAWA

8.1. Zam贸wienia s膮 realizowane i dostarczane wy艂膮cznie w dni robocze (tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zam贸wienia z艂o偶one w sobot臋 i niedziel臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy zostan膮 zrealizowane w nast臋pnym dniu roboczym.

8.2. Nie jeste艣my w stanie realizowa膰 zam贸wie艅 na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Polski. W przypadku podania jako adresu dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Polski, zam贸wienie zostanie anulowane, chyba 偶e klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczno艣ci podania innego adresu dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zam贸wienia z powy偶szych przyczyn. W przypadku podania przez Klienta niew艂a艣ciwych lub nieprawdziwych danych, w szczeg贸lno艣ci osobowych lub adresowych, mo偶e nie by膰 mo偶liwa skuteczna realizacja zam贸wienia.

8.3. Koszty wysy艂ki ponosi Klient i s膮 one podawane oddzielnie w formularzu zam贸wienia oraz w potwierdzeniu dostawy. W przypadku zakup贸w przekraczaj膮cych okre艣lon膮 kwot臋 podan膮 na stronie, dostawa jest darmowa.

8.4. Zgodnie z lokalnymi przepisami produkty zostan膮 dostarczone w ci膮gu 30 (trzydziestu) dni od dnia nast臋puj膮cego po dniu z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta, chyba 偶e w tym samym terminie poinformujemy Klienta, w tym poczt膮 elektroniczn膮, 偶e zam贸wione produkty s膮 niedost臋pne lub czasowo niedost臋pne.

8.5. Przesy艂ka z zam贸wionymi produktami zawiera dokument podsumowania zam贸wionych produkt贸w. Faktura VAT jest wysy艂ana na adres e-mail Klienta, podany podczas sk艂adania zam贸wienia. W przypadku, gdy produkty wyszczeg贸lnione na podsumowaniu zam贸wienia nie s膮 zgodne z dostarczonymi produktami, prosimy o kontakt z nami.

9. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

9.1. ok艂adamy wszelkich stara艅, aby oferowa膰 naszym Klientom najlepsze produkty kosmetyczne. Je艣li Klient uwa偶a, 偶e produkty, kt贸re od nas otrzyma艂, nie spe艂niaj膮 jego oczekiwa艅, zgodnie z przepisami ma prawo odst膮pienia od umowy bez podania przyczyny w ci膮gu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zam贸wienia.

9.2. kres odst膮pienia od umowy wynosi 14 (czterna艣cie) dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazan膮 przez Klienta osob臋 trzeci膮, nieb臋d膮c膮 przewo藕nikiem. W przypadku um贸w obejmuj膮cych kilka towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, termin odst膮pienia wynosi 14 (czterna艣cie) dni od daty otrzymania przez Klienta lub wskazan膮 przez Klienta osob臋 trzeci膮, nieb臋d膮c膮 przewo藕nikiem, ostatniej cz臋艣ci danego zam贸wienia.

9.3. Prawo odst膮pienia od umowy nie ma jednak zastosowania do produkt贸w, kt贸re zosta艂y spersonalizowane, chyba 偶e chodzi o niezgodno艣膰 produkt贸w z umow膮 lub niekompletn膮 b膮d藕 nieprawid艂ow膮 dostaw臋. Je艣li dostarczony produkt spersonalizowany jest uszkodzony lub wadliwy, Klienci powinni niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 z nami pod numerem telefonu + 48 221049989 lub przez WhatsAapp na numer +48 221049989 lub przez e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl.

9.4. Klient mo偶e poinformowa膰 nas o skorzystaniu z prawa odst膮pienia od umowy w dowolnej formie i dowolny spos贸b. Najszybciej w tym celu mo偶na skontaktowa膰 si臋 z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub przez WhatsAapp na numer +48 221049989 lub wysy艂aj膮c do nas wiadomo艣膰 e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl. Prosimy o podanie szczeg贸艂贸w zam贸wienia, w tym numeru zam贸wienia oraz opisu produkt贸w, kt贸re s膮 zwracane. Klient mo偶e, ale nie musi, skorzysta膰 z przyk艂adowego formularza odst膮pienia od umowy, kt贸ry znajduje si臋 w Za艂膮czniku I lub formularza stanowi膮cego za艂膮cznik do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Prosimy o w艂asnor臋czne podpisanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przesy艂anego w formie papierowej.

9.5. Aby dotrzyma膰 terminu odst膮pienia od umowy, wystarczy przed up艂ywem tego terminu wys艂a膰 nam o艣wiadczenie informuj膮ce nas o ch臋ci skorzystania z prawa odst膮pienia od umowy. W przypadku realizacji prawa odst膮pienia od umowy, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

9.6. Z zastrze偶eniem zdania drugiego poni偶ej, zwr贸cimy wszystkie dokonane przez klienta p艂atno艣ci zwi膮zane z umow膮 (w tym koszty dostawy, je艣li zosta艂y przez niego poniesione). W przypadku wyboru przez klienta sposobu dostawy produktu innego ni偶 oferowany najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy, nie jeste艣my zobowi膮zani do zwrotu klientowi poniesionych dodatkowych koszt贸w dostarczenia produkt贸w.

9.7. Klient powinien zwr贸ci膰 produkty niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy sprzeda偶y. Do zachowania tego terminu wystarczy odes艂anie produkt贸w na wskazany adres przed up艂ywem tego terminu. W przypadku odst膮pienia od umowy, Klient ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu produktu. Zaleca si臋, aby przesy艂ka zosta艂a wys艂ana przesy艂k膮 rejestrowan膮 (wymagaj膮c膮 podpisu przy odbiorze). Klient ma mo偶liwo艣膰 skorzysta膰 z opcji darmowego zwrotu, kontaktuj膮c z Dzia艂em Obs艂ugi Klienta. Wtedy zostanie Pa艅stwu wystawiona i przes艂ana e-mailem etykieta zwrotna, kt贸r膮 nale偶y umie艣ci na zwracanym towarze.

9.8. W przypadku realizacji prawa odst膮pienia od umowy, zwrotowi podlega kompletny produkt, w tym wszystkie jego elementy, a w przypadku komplet贸w lub zestaw贸w - ca艂o艣膰 kompletu lub zestawu, w tym zestawy promocyjne, kosmetyczki lub zestawy miniatur lub inne przedmioty wydawane do zakup贸w na warunkach specjalnych akcji promocyjnych, przekazane Klientowi jako nieroz艂膮czny element transakcji sprzeda偶y. Obowi膮zek zwrotu nie dotyczy produkt贸w s艂u偶膮cych do testowania, pr贸bek produkt贸w, kt贸re nie zosta艂y przez Klienta zam贸wione.

9.9. Produkty stanowi膮ce element promocji nie podlegaj膮 zwrotowi jedynie w przypadku, w kt贸rym pomimo odst膮pienia od umowy nadal spe艂nione i zachowane zosta艂y przez Klienta warunki umo偶liwiaj膮ce skorzystanie z promocji. W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci prosimy o kontakt z naszym Dzie艂em Obs艂ugi Klienta.

9.10. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa odst膮pienia od umowy zobowi膮zujemy si臋 dokona膰 zwrotu p艂atno艣ci niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy. Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania przez nas odes艂anych towar贸w lub do czasu dostarczenia dowodu, 偶e towary zosta艂y odes艂ane, w zale偶no艣ci od tego, co nast膮pi wcze艣niej.

9.11. 鈥疛e偶eli nie otrzymamy innych polece艅, zwroty b臋d膮 dokonywane na pierwotnie u偶yt膮 kart臋 p艂atnicz膮. Po dokonaniu zwrotu pieni臋dzy wy艣lemy do Klienta wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem zwrotu 艣rodk贸w.

9.12. Klient odpowiada za zmniejszenie warto艣ci produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b, kt贸ry wykracza poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru lub funkcjonowania produktu.

9.13. W zakresie dozwolonym przez prawo, w szczeg贸lno艣ci z uwagi na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, mo偶emy przyj膮膰 tylko produkty nieu偶ywane.

9.14. Powy偶sze postanowienia maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie do zakup贸w w sklepie internetowym MAC. Produkty zakupione stacjonarnie podlegaj膮 zasadom zwrotu obowi膮zuj膮cym w danym sklepie. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym nie mog膮 by膰 zwracane za po艣rednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie internetowym nie mog膮 by膰 zwracane lub wymieniane w sklepach stacjonarnych.

9.15. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce odst膮pienia od umowy znajdziecie Pa艅stwo w Za艂膮czniku II .

10. WADY TOWARU

10.1. W razie braku zgodno艣ci produktu (towaru) z umow膮, konsumentowi, przedsi臋biorcy z uprawnieniami konsumenta przys艂uguj膮 uprawniania okre艣lone w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

10.2. 呕adne postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzeda偶y nie wy艂膮czaj膮, ani nie ograniczaj膮 uprawnie艅 Klient贸w, nabywaj膮cych produkty jako konsumenci lub przedsi臋biorcy z uprawnieniami konsumenta. Procedura reklamacyjna jest opisana w sekcji 13 Skargi i reklamacje.

11. PRAWO W艁A艢CIWE I JURYSDYKCJA

11.1. Niniejszy Regulamin Sprzeda偶y podlega przepisom prawa polskiego i jego postanowienia powinny by膰 interpretowane zgodnie z nimi.

11.2. Wszelkie spory wynikaj膮ce z interpretacji, wa偶no艣ci i/lub wykonania niniejszego Regulaminu Sprzeda偶y podlegaj膮 jurysdykcji s膮du w艂a艣ciwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, chyba 偶e przepisy prawa stanowi膮 inaczej.

12. KONTAKT

12.1. W celu uzyskania informacji i wsparcia w zakresie produkt贸w i metod zakupu za po艣rednictwem naszej Strony, Klient w najszybszy spos贸b mo偶e skontaktowa膰 si臋 z nami telefonicznie pod numerem +48 221049989, korzystaj膮c z aplikacji WhatsApp (+48 221049989). Klient mo偶e tak ze wysy艂a膰 wiadomo艣膰 e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl albo listowanie na adres naszej siedziby. Korzystanie z aplikacji WhatsApp odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych przez dostawc臋 tej aplikacji i zaakceptowanych przez Klienta, kt贸ry korzysta z tej aplikacji.

13. SKARGI I REKLAMACJE

13.1. Klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 w dowolnej formie (np. kontaktuj膮c si臋 z nami telefonicznie pod numerem +48 221049989, korzystaj膮c z aplikacji WhatsApp (+48 221049989) albo poprzez wysy艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl. Reklamacja powinna zawiera膰 dane osoby sk艂adaj膮cej reklamacje台 (imi臋台 i nazwisko oraz dane kontaktowe), jak r贸wnie偶 pow贸d reklamacji (np. prosimy opisa膰 zauwa偶one wady produktu) oraz oczekiwany przez Pa艅stwa spos贸b rozpatrzenia reklamacji. Prosz臋 za艂膮czy膰 r贸wnie偶 kopi臋 faktury lub inny dow贸d nabycia produkt贸w, kt贸rych dotyczy reklamacja. Pomocne b臋dzie r贸wnie偶 wskazanie przez Pa艅stwa numeru zam贸wienia.

13.2. Mo偶emy skontaktowa膰 si臋 z Pa艅stwem celem uzupe艂nienia Pa艅stwa reklamacji o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

13.3. Reklamowany produkt odbierze od Pa艅stwa na nasz koszt przewo藕nik.

13.4. O wynikach reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia zostan膮 Pa艅stwo poinformowani niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia reklamacji, na wskazany adres kontaktowy. W przypadku braku informacji zwrotnej z naszej strony w wy偶ej okre艣lonym terminie uznaje si臋, 偶e Pa艅stwa 偶膮danie reklamacyjne zosta艂o uznane za uzasadnione.

13.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostan膮 na nasz koszt niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni, wymienione na nowe albo zwr贸cimy Pa艅stwu warto艣膰, jak膮 ui艣cili艣cie Pa艅stwo za dany produkt. W razie w膮tpliwo艣ci prosimy skontaktowa膰 si臋 z nami.

13.6. Odpowiadamy za brak zgodno艣ci produktu z umow膮 istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch (2) lat od jego dostarczenia, chyba 偶e termin przydatno艣ci tego produktu do u偶ycia, okre艣lony przez producenta jest d艂u偶szY.

13.7. W pozosta艂ych kwestiach zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

13.8. Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich, spory mo偶na zg艂asza膰 za po艣rednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej dost臋pnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

13.9. Informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez konsument贸w z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej, a tak偶e na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w i znajduj膮cych si臋 tam odes艂aniach (linkach). Klient mo偶e r贸wnie偶 zg艂osi膰 spory zwi膮zane ze sprzeda偶膮 produktu nast臋puj膮cemu podmiotowi zajmuj膮cemu si臋 alternatywnym rozstrzyganiem spor贸w:
Poni偶ej znajduje si臋 lista kraj贸w o lokalnym podmiocie pe艂ni膮cym rol臋 sprzedawcy, a tak偶e informacje o obowi膮zuj膮cych przepisach prawa lokalnego i podmiotach zajmuj膮cych si臋 alternatywnymi metodami rozstrzygania spor贸w:

Kraj dostawy:
Polska

Sprzedawca:
Est膿e Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie,
Domaniewska 44
Warszawa 02-672
Polska, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, S膮d Gospodarczy, XVI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000019698, REGON 010128910, NIP 5260011173, kapita艂 zak艂adowy 5 979 501,13 z艂 (op艂acony w ca艂o艣ci)
Numer telefonu do Dzia艂u Obs艂ugi Klienta: +48 221049989 lub przez aplikacj臋 WhatsApp (op艂aty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl

Obowi膮zuj膮ce przepisy lokalne:
Przepisy prawa polskiego

Podmiot zajmuj膮cy si臋 alternatywnymi metodami rozwi膮zywania spor贸w:
Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
Strona www: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=136
Adres e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Telefon: 22 826 18 30

Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w
pl. Powsta艅c贸w Warszawy 1
00-950 Warszawa Strona www:鈥痟ttps://uokik.gov.pl/
Adres e-mail:鈥痷okik@uokik.gov.pl
Telefon: 22 55 60 800

14. POSTANOWIENIA KO艃COWE

14.1 Regulamin Sprzeda偶y dost臋pny jest w ka偶dym czasie na naszej Stronie internetowej w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego pobranie lub wydrukowanie. Respektujemy wszystkie prawa naszych Klient贸w, dlatego te偶 postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzeda偶y nie maj膮 na celu ograniczy膰 lub w jakikolwiek spos贸b wy艂膮czy膰 praw Klient贸w wynikaj膮cych z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

14.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzeda偶y z wa偶nych przyczyn obejmuj膮cych:
- Zmiany wynikaj膮ce z przepis贸w prawa lub ich interpretacji stosowanej przez s膮dy lub organy w艂adzy publicznej, maj膮ce wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu Sprzeda偶y i skutkuj膮ce konieczno艣ci膮 dostosowania do takiej zmiany przepis贸w lub ich interpretacji;
- Wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez s膮d lub uprawniony organ w艂adzy publicznej, maj膮ce wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu Sprzeda偶y i skutkuj膮ce konieczno艣ci膮 zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
- Usuni臋cie niejasno艣ci lub w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych postanowie艅, w tym przez nas zauwa偶onych na skutek wnoszonych reklamacji;
- Zmiana sposobu rejestracji Klienta;
- Dodanie nowych korzy艣ci i funkcjonalno艣ci dla Klient贸w, np. nowych us艂ug lub nowego rodzaju asortymentu, bez wp艂ywu na zakres uprawnie艅 nabytych przez Klient贸w przed dokonaniem zmiany;
- Usprawnienie obs艂ugi;
- Przyczyny o charakterze organizacyjnym, np. zmiany dotycz膮ce nazwy lub naszych danych teleadresowych lub zmiany dotycz膮ce prowadzonej przez nas dzia艂alno艣ci, jej profilu;
- Zmiana wynikaj膮ca ze wzgl臋d贸w technicznych, technologicznych, np. w zakresie poprawy bezpiecze艅stwa.

14.3 Zmiany Regulaminu Sprzeda偶y pozostaj膮 bez wp艂ywu na prawa nabyte przez Klienta przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian, co oznacza, 偶e zam贸wienia Klienta b臋d膮 realizowane na zasadach, kt贸re obowi膮zywa艂y w chwili, gdy Klient z艂o偶y艂 dane zam贸wienie.

ZA艁膭CZNIK I: WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

Je艣li chcesz odst膮pi膰 od umowy, wype艂nij ten formularz i ode艣lij go do nas.
Adresat: Est膿e Lauder (Poland) Sp. z o.o. - Est膿e Lauder
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
Nr tel.: +48 22 104 9989
Adres e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl

Niniejszym informuj臋/ informujemy o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w (podaj nazw臋 i ilo艣膰 zwracanego produktu/贸w):
Data odbioru:
Imi臋 i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Podpis Klienta (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej):

ZA艁膭CZNIK II: INFORMACJE DOTYCZ膭CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(wz贸r informacji w oparciu o za艂膮cznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta)
Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:
- w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy, lub
- w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas - Est膿e Lauder (Poland) Sp. z o.o. -, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, nr tel.: +48 22 104 9989], adres e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy
W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane przez Pa艅stwa towary odbierze od Pa艅stwa kurier. Est膿e Lauder ponosi koszty zwrotu.
Informujemy, i偶 mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.