Warunki sprzedaży

Data wejścia w życie: 06.10.2023 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe zasady i warunki sprzedaży („Regulamin Sprzedaży”) dotyczą ofert i zasad sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej www.maccosmetics.pl  („Strona” lub “Strona internetowa”).

1.2. Z naszego sklepu korzystać mogą Klienci, którzy (a) mają ukończone 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich, którzy uzyskali odpowiednie upoważnienie od swojego przedstawiciela ustawowego, (b) nabywają produkty jako konsumenci, co oznacza osoby fizyczne dokonujące zakupów w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoby, które dokonują zakupów jako przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, tj. osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla danej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Niniejsze Warunki sprzedaży zostały sporządzone w języku polskim, tj, języku kraju, w którym znajduje się adres dostawy Klienta i podlegają prawu tego polskiemu („Kraj”). Więcej informacji na temat sprzedawcy (dalej jako: „Sprzedawca”, „MAC”, „MAC Poland Online”, „M•A•C Poland”, „MAC Poland” lub „My” – we właściwej formie gramatycznej) można znaleźć poniżej, w sekcji 13. Przepisy danego Kraju są w niniejszym Regulaminie sprzedaży określane jako „Przepisy lokalne”.

1.4. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem naszej Strony lub Działu Obsługi Klienta, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Regulamin sprzedaży zaznaczając odpowiednie pole przy rejestracji lub składaniu zamówienia, jak również, że zapoznał się z naszymi WARUNKAMI KORZYSTANIA oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

1.5. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu Sprzedaży jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Klienci mogą pobrać lub wydrukować Regulamin Sprzedaży, który jest dostępny w każdej chwili na naszej Stronie internetowej w zakładce „Regulamin Sprzedaży”. Postanowienia Regulaminu Sprzedaży mogą być zmieniane i aktualizowane na zasadach określonych poniżej w sekcji 14. Regulamin sprzedaży mający zastosowanie do danego zamówienia Klienta jest regulamin opublikowany na naszej Stronie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

2. PRODUKTY

2.1. Informacje o produktach są dostępne na naszej Stronie i są udostępniane zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacje zamieszczone na stronie sklepu, w szczególności opis produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia nie stanowi zatem jeszcze zawarcia umowy sprzedaży.

2.2. Dokładamy wszelkich najlepszych starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i zdjęcia produktów dostępne na naszej Stronie były poprawne w momencie wprowadzania ich do systemu. Jednakże, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie możemy zagwarantować, że wspomniane szczegóły, opisy i zdjęcia produktów są w pełni dokładne, kompletne, aktualne lub pozbawione błędów. Jeżeli to możliwe, staramy się umożliwić naszym Klientom wybór bezpłatnych próbek lub dodatków do zamówienia. Nie możemy jednak zagwarantować, iż dana próbka lub dodatek do zamówienia nadal będą dostępne. W tym przypadku, zastrzegamy, że dana próbka, dodatek nie zostanie wysłany lub zamienimy go na inny.

2.3. Produkty opisane na naszej Stronie oraz wszelkie próbki, które możemy dostarczyć Klientowi, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.

3. CENY

3.1. Ceny podane na naszej Stronie dotyczą wyłącznie produktów nabywanych za jej pośrednictwem.

3.2. Wszystkie ceny podane dla produktów dostępnych za pośrednictwem naszej Strony zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnych stawek i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Informacja o koszcie dostawy jest podawana przed sfinalizowaniem zamówienia i jest doliczana do kwoty zamówienia oraz wskazana oddzielnie w formularzu zamówienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej Stronie w sekcji Dostawa.

3.3. Koszty dostawy mogą być uzależnione od sposobu dostarczenia produktu lub wartości zamówienia i podawane są w procesie składania zamówienia. Koszty dostawy są dodawane do ceny produktów i wyszególnione w koszyku. Całkowity koszt zamówienia (tj. zarówno cena produktów, jak i koszty dostawy oraz ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Sprzedawcę, np. usługa pakowania na prezent) widoczne będą w koszyku.

3.4. Regularnie sprawdzamy, czy wszystkie ceny wyświetlane na Stronie są poprawne, jednak nie możemy zagwarantować braku błędów. W przypadku wykrycia oczywistego błędu w cenie produktu, zaoferujemy Klientowi możliwość zakupu produktu po prawidłowej cenie lub anulowanie zamówienia.

3.5.  Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian w cenach produktów. Nie wpływa to jednak na ceny produktów zamówionych już przez Klienta.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1. Klient może swobodnie poruszać się po naszej Stronie internetowej bez konieczności składania zamówienia. Jeśli zdecyduje się na złożenie zamówienia, zostanie przeprowadzony przez proces składania zamówienia za pomocą serii prostych instrukcji na Stronie lub w Dziale Obsługi Klienta.

4.2. Za pośrednictwem naszej Strony nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. Aby złożyć zamówienie, Klient powinien wpisać ilość produktów, które chce zakupić (do 8 (ośmiu) sztuk danego produktu, przy czym maksymalna kwota zakupu wynosi 4000 PLN (cztery tysiące złotych) dla danej transakcji klienta). Ponadto jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę składanych przez Klienta zamówień, do nie więcej niż 3 (trzech) zamówień dziennie na jednego Klienta. Klient może zakupić łącznie do 14 sztuk produktów w jednej transakcji. Te ograniczenia mogą zostać zmienione, o czym poinformujemy Klientów.

4.3.  Klient powinien kliknąć "DO KOSZYKA" lub ikonkę koszyka, aby umieścić wybrany produkt w żądanej ilości w swoim koszyku zakupowym. Klient może kontynuować zakupy innych produktów i dodać je do swojego koszyka zakupowego lub przejść do kasy, klikając przycisk "IDŹ DO KASY". W każdym momencie Klient może wyświetlić produkty znajdujące się w koszyku zakupowym, klikając przycisk "IDŹ DO KASY" widoczny na każdej stronie. Klient może usunąć produkty ze swojego koszyka zakupowego, klikając przycisk "Usuń" obok wybranego produktu znajdującego się w koszyku. Klient może zapisać produkt jako ulubiony, klikając przycisk "Przenieś do ulubionych". Produkt zostanie wówczas przeniesiony do sekcji Ulubione w zakładce "Moje konto". Klient, który założył konto może uzyskać dostęp do ulubionych produktów z dowolnego komputera lub urządzenia, w każdym momencie, po zalogowaniu się do swojego konta klienta.

4.4. Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść przez proces składania zamówienia na Stronie. Przed jego finalizacją Klient może poprawić wprowadzone przez siebie dane, zmienić zawartość koszyka, dodać lub usunąć jeden lub więcej produktów z koszyka albo anulować całe zamówienie. Przed złożeniem zamówienia na Stronie, Klient będzie miał możliwość przejrzenia i edycji wszystkich szczegółów zamówienia, w tym informacji dotyczących wybranej formy płatności, jak i warunków dostawy.

4.5. Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrane produkty oraz o kosztach dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany jest ponieść w związku z zakupem produktów. Wybierając dogodną dla siebie formę dostawy, Klient powinien wpisać prawidłowe i pełne dane adresowe, na które ma nastąpić́ dostawa produktu. Zalecamy podanie także numeru telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, aby ułatwić jak najsprawniejsze doręczenie Państwu zamówienia.

4.6. Klient, jeżeli ma zostać wystawiona faktura VAT, powinien wpisać także dane niezbędne do jej wystawienia. Klient akceptując Regulamin Sprzedaży udziela zgody na otrzymanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF na wskazany adres e-mail.

4.7. Klient, aby dokonać zamówienia powinien potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i w pełni go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Przy wyborze płatności Klient powinien wybrać opcję „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, co stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu sprzedaży oraz treściami zawartymi na Stronie internetowej, z którymi Klient miał możliwość zapoznania się podczas składania zamówienia.

4.8. Po złożeniu zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, a Klient otrzyma po krótkim czasie wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest automatycznie wysłanym potwierdzeniem, że zamówienie do nas wpłynęło.

4.9. Jeżeli będziemy mogli zrealizować zamówienie Klienta, niezwłocznie prześlemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to nasze oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzimy przyjęcie zamówienia przesyłając je na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Zgodnie z przepisami prawa, wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia zawiera streszczenie Regulaminu sprzedaży, informacje o istotnych cechach zakupionych produktów, szczegółowe wskazanie ceny i sposobów płatności, informacje o kosztach dostawy, informacje o warunkach i sposobach odstąpienia od umowy, adres, na który można kierować reklamacje, informacje o usługach wsparcia oraz o istniejących gwarancjach handlowych.

4.10. Jeśli potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie dotrze w ciągu 24 godzin od jego złożenia, Klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub przez aplikację WhatsApp (+48 221049989) albo pod adresem e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl lub za pośrednictwem naszej Strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

4.11. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, poinformujemy Państwa o tym w wiadomości e-mail, a jeśli zostały pobrane jakiekolwiek płatności, zostaną one niezwłocznie Państwu zwrócone, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Informacja o braku zamówionych produktów jest równoznaczna z niemożnością zawarcia umowy sprzedaży odnośnie do tych produktów.

4.12. Jeśli podczas składania zamówienia pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości lub jeśli Klient chciałby uzyskać informacje dotyczące wcześniej złożonego zamówienia, może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub za pośrednictwem naszej Strony internetowej. W celu uzyskania jak najszybszej pomocy, Klienci proszeni są o przygotowanie numeru zamówienia.

5. KOD OFERTY

5.1. Możemy organizować różne akcje promocyjne lub specjalne oferty. O szczegółach i zasadach danej promocji będziemy informować Państwa na naszej Stronie.

5.2. Jeśli organizujemy promocję z kodem oferty, to aby zrealizować kod oferty należy wprowadzić prawidłowy kod w polu "Kod oferty" podczas składania zamówienia na Stronie internetowej.

5.3. Gdy kod oferty zostanie zastosowany, informacja ta zostanie wyświetlona w "Podglądzie zamówienia".

5.4. Przy jednym zamówieniu można wykorzystać jeden kod oferty. Promocje nie łączą się, o ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej.

5.5.W przypadku, gdy klient zamawia produkty objęte promocją lub ofertą specjalną, rezygnacja Klienta z zamówienia lub jego części (tj. odstąpienie Klienta od umowy w całości lub w części) będzie skutkowała rezygnacją z udziału w promocji, chyba, że Klient pomimo rezygnacji z określonych produktów, nadal jest uprawniony do skorzystania z warunków danej promocji lub oferty specjalnej.

5.6. Promocje mogą obowiązywać przez czas określony, do wyczerpania puli produktów objętych ofertą promocyjną lub do odwołania.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Klienci mogą dokonać zapłaty za zamówione produkty gotówką (w tym przypadku pobieramy dodatkową opłatę transakcyjną, która każdorazowo zostanie wyświetlona Klientowi w podsumowaniu jego zamówienia), za pośrednictwem usługi PayPal, kartą kredytową lub inną kartą płatniczą. Akceptowane są następujące karty:
- Visa
- MasterCard
- American Express

6.2. Nie akceptujemy kart płatniczych z adresami rozliczeniowymi poza Polską.

6.3. W przypadku wyboru płatności kartą, zapłata za zamówienie zostanie pobrana z rachunku Klienta nie wcześniej niż w momencie wysyłki produktu. Zastrzegamy, że autoryzacja karty i zablokowanie na rachunku Klienta kwoty stanowiącej równowartość zamówienia może nastąpić przy składaniu zamówienia.

6.4. Dla bezpieczeństwa Klientów, w przypadku zapłaty kartą kredytową lub debetową, imię i nazwisko oraz adres Klienta podany dla celów rozliczeń musi być zgodny z imieniem i nazwiskiem oraz danymi podanymi na karcie, którą dokonano zapłaty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zamówienia, które nie spełnia tych wymogów.

6.5. Wszyscy posiadacze kart płatniczych podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. W przypadku, gdy wystawca karty Klienta odmawia autoryzacji lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje Państwa płatności, możemy wstrzymać realizację zamówienia lub odmówić dostawy zamówionych produktów. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub jej brak.

6.6. Składając zamówienie na Stronie, Klient wyraźnie upoważnia nas do przeprowadzenia autoryzacji karty płatniczej oraz, wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, do przekazywania osobom trzecim lub uzyskiwania od nich informacji (w tym wszelkich zaktualizowanych informacji), takich jak numer karty płatniczej, w celu uwierzytelnienia tożsamości Klienta, walidacji karty płatniczej, uzyskania autoryzacji karty płatniczej oraz autoryzacji poszczególnych transakcji.

7. ZAPYTANIA O ZAMÓWIENIE

7.1. Zasadniczo produkty są wysyłane w ciągu 2 do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Celem uzyskania informacji na temat swojego zamówienia, Klienci mogą skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 221049989 w godzinach 08:00-20:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub za pomocą wiadomości wysłanej przez Whatsapp na numer: +48 221049989, a także e-mailem na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl.

7.2. Klienci posiadający konto mogą sprawdzić swoje zamówienia w panelu Status Zamówienia logując się na konto Klienta przy użyciu adresu e-mail i hasła. Jest to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących zamówienia. Zostanie wyświetlona strona ze szczegółowymi informacjami na temat bieżących i poprzednich zamówień. Po wysłaniu zamówienia zostanie wyświetlony odpowiedni numer przesyłki, jeśli jest dostępny. Klienci mogą śledzić status dostawy zamówienia u naszego kuriera, klikając opcję "Wysłane" w panelu Status Zamówienia. W przypadku niektórych przewoźników mogą oni nie udostępniać informacji umożliwiających śledzenie przesyłki do 24-godzin roboczych od momentu wysłania zamówienia.

7.3. Czasami, z różnych powodów, zamówienia lub ich części mogą zostać anulowane przez nasz system. Mogą to być następujące powody:
- Niedostępność towaru, mimo że dokładamy wszelkich starań, aby niedostępne towary były wyraźnie oznaczone na stronie
- Niemożność przetworzenia danych płatności
- Brak możliwości dostarczenia przesyłki na podany adres
- Złożenie podwójnego zamówienia
- Anulowanie zamówienia na prośbę Klienta

7.4. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, Klient otrzyma wiadomość e-mail z wyjaśnieniem przyczyny anulowania. Klienci nie zostaną obciążeni kosztami anulowanych zamówień. Jeśli Klient jest zainteresowany złożeniem nowego zamówienia lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące anulowanego zamówienia, może skontaktować się z nami telefonicznie, pod numerem telefonu +48221049989, za pomocą wiadomości wysłanej przez Whatsapp +48 221049989 albo poprzez e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl.

8. DOSTAWA

8.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.

8.2. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Polski. W przypadku podania jako adresu dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Polski, zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn. W przypadku podania przez Klienta niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, w szczególności osobowych lub adresowych, może nie być możliwa skuteczna realizacja zamówienia.

8.3. Koszty wysyłki ponosi Klient i są one podawane oddzielnie w formularzu zamówienia oraz w potwierdzeniu dostawy. W przypadku zakupów przekraczających określoną kwotę podaną na stronie, dostawa jest darmowa.

8.4. Zgodnie z lokalnymi przepisami produkty zostaną dostarczone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w tym samym terminie poinformujemy Klienta, w tym pocztą elektroniczną, że zamówione produkty są niedostępne lub czasowo niedostępne.

8.5. Przesyłka z zamówionymi produktami zawiera dokument podsumowania zamówionych produktów. Faktura VAT jest wysyłana na adres e-mail Klienta, podany podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy produkty wyszczególnione na podsumowaniu zamówienia nie są zgodne z dostarczonymi produktami, prosimy o kontakt z nami.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. okładamy wszelkich starań, aby oferować naszym Klientom najlepsze produkty kosmetyczne. Jeśli Klient uważa, że produkty, które od nas otrzymał, nie spełniają jego oczekiwań, zgodnie z przepisami ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zamówienia.

9.2. kres odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. W przypadku umów obejmujących kilka towarów, które są dostarczane osobno, termin odstąpienia wynosi 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem, ostatniej części danego zamówienia.

9.3. Prawo odstąpienia od umowy nie ma jednak zastosowania do produktów, które zostały spersonalizowane, chyba że chodzi o niezgodność produktów z umową lub niekompletną bądź nieprawidłową dostawę. Jeśli dostarczony produkt spersonalizowany jest uszkodzony lub wadliwy, Klienci powinni niezwłocznie skontaktować się z nami pod numerem telefonu + 48 221049989 lub przez WhatsAapp na numer +48 221049989 lub przez e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl.

9.4. Klient może poinformować nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w dowolnej formie i dowolny sposób. Najszybciej w tym celu można skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 221049989 lub przez WhatsAapp na numer +48 221049989 lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl. Prosimy o podanie szczegółów zamówienia, w tym numeru zamówienia oraz opisu produktów, które są zwracane. Klient może, ale nie musi, skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w Załączniku I lub formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

9.5. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przed upływem tego terminu wysłać nam oświadczenie informujące nas o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9.6. Z zastrzeżeniem zdania drugiego poniżej, zwrócimy wszystkie dokonane przez klienta płatności związane z umową (w tym koszty dostawy, jeśli zostały przez niego poniesione). W przypadku wyboru przez klienta sposobu dostawy produktu innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostawy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu klientowi poniesionych dodatkowych kosztów dostarczenia produktów.

9.7. Klient powinien zwrócić produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktów na wskazany adres przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Zaleca się, aby przesyłka została wysłana przesyłką rejestrowaną (wymagającą podpisu przy odbiorze). Klient ma możliwość skorzystać z opcji darmowego zwrotu, kontaktując z Działem Obsługi Klienta. Wtedy zostanie Państwu wystawiona i przesłana e-mailem etykieta zwrotna, którą należy umieści na zwracanym towarze.

9.8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, zwrotowi podlega kompletny produkt, w tym wszystkie jego elementy, a w przypadku kompletów lub zestawów - całość kompletu lub zestawu, w tym zestawy promocyjne, kosmetyczki lub zestawy miniatur lub inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych, przekazane Klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów służących do testowania, próbek produktów, które nie zostały przez Klienta zamówione.

9.9. Produkty stanowiące element promocji nie podlegają zwrotowi jedynie w przypadku, w którym pomimo odstąpienia od umowy nadal spełnione i zachowane zostały przez Klienta warunki umożliwiające skorzystanie z promocji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Dziełem Obsługi Klienta.

9.10. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zobowiązujemy się dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas odesłanych towarów lub do czasu dostarczenia dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

9.11.  Jeżeli nie otrzymamy innych poleceń, zwroty będą dokonywane na pierwotnie użytą kartę płatniczą. Po dokonaniu zwrotu pieniędzy wyślemy do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu środków.

9.12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru lub funkcjonowania produktu.

9.13. W zakresie dozwolonym przez prawo, w szczególności z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, możemy przyjąć tylko produkty nieużywane.

9.14. Powyższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do zakupów w sklepie internetowym MAC. Produkty zakupione stacjonarnie podlegają zasadom zwrotu obowiązującym w danym sklepie. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym nie mogą być zwracane za pośrednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie internetowym nie mogą być zwracane lub wymieniane w sklepach stacjonarnych.

9.15. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo w Załączniku II .

10. WADY TOWARU

10.1. W razie braku zgodności produktu (towaru) z umową, konsumentowi, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przysługują uprawniania określone w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

10.2. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako konsumenci lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta. Procedura reklamacyjna jest opisana w sekcji 13 Skargi i reklamacje.

11. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

11.1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży podlega przepisom prawa polskiego i jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z nimi.

11.2. Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i/lub wykonania niniejszego Regulaminu Sprzedaży podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

12. KONTAKT

12.1. W celu uzyskania informacji i wsparcia w zakresie produktów i metod zakupu za pośrednictwem naszej Strony, Klient w najszybszy sposób może skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 221049989, korzystając z aplikacji WhatsApp (+48 221049989). Klient może tak ze wysyłać wiadomość e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl albo listowanie na adres naszej siedziby. Korzystanie z aplikacji WhatsApp odbywa się na warunkach określonych przez dostawcę tej aplikacji i zaakceptowanych przez Klienta, który korzysta z tej aplikacji.

13. SKARGI I REKLAMACJE

13.1. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie (np. kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem +48 221049989, korzystając z aplikacji WhatsApp (+48 221049989) albo poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię̨ i nazwisko oraz dane kontaktowe), jak również powód reklamacji (np. prosimy opisać zauważone wady produktu) oraz oczekiwany przez Państwa sposób rozpatrzenia reklamacji. Proszę załączyć również kopię faktury lub inny dowód nabycia produktów, których dotyczy reklamacja. Pomocne będzie również wskazanie przez Państwa numeru zamówienia.

13.2. Możemy skontaktować się z Państwem celem uzupełnienia Państwa reklamacji o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

13.3. Reklamowany produkt odbierze od Państwa na nasz koszt przewoźnik.

13.4. O wynikach reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, na wskazany adres kontaktowy. W przypadku braku informacji zwrotnej z naszej strony w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.

13.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, wymienione na nowe albo zwrócimy Państwu wartość, jaką uiściliście Państwo za dany produkt. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami.

13.6. Odpowiadamy za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od jego dostarczenia, chyba że termin przydatności tego produktu do użycia, określony przez producenta jest dłuższY.

13.7. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

13.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, spory można zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

13.9. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i znajdujących się tam odesłaniach (linkach). Klient może również zgłosić spory związane ze sprzedażą produktu następującemu podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozstrzyganiem sporów:
Poniżej znajduje się lista krajów o lokalnym podmiocie pełniącym rolę sprzedawcy, a także informacje o obowiązujących przepisach prawa lokalnego i podmiotach zajmujących się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów:

Kraj dostawy:
Polska

Sprzedawca:
Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Domaniewska 44
Warszawa 02-672
Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019698, REGON 010128910, NIP 5260011173, kapitał zakładowy 5 979 501,13 zł (opłacony w całości)
Numer telefonu do Działu Obsługi Klienta: +48 221049989 lub przez aplikację WhatsApp (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl

Obowiązujące przepisy lokalne:
Przepisy prawa polskiego

Podmiot zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
Strona www: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=136
Adres e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Telefon: 22 826 18 30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa Strona www: https://uokik.gov.pl/
Adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl
Telefon: 22 55 60 800

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Regulamin Sprzedaży dostępny jest w każdym czasie na naszej Stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pobranie lub wydrukowanie. Respektujemy wszystkie prawa naszych Klientów, dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży nie mają na celu ograniczyć lub w jakikolwiek sposób wyłączyć praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży z ważnych przyczyn obejmujących:
- Zmiany wynikające z przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mające wpływ na treść Regulaminu Sprzedaży i skutkujące koniecznością dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
- Wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mające wpływ na treść Regulaminu Sprzedaży i skutkujące koniecznością zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
- Usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych postanowień, w tym przez nas zauważonych na skutek wnoszonych reklamacji;
- Zmiana sposobu rejestracji Klienta;
- Dodanie nowych korzyści i funkcjonalności dla Klientów, np. nowych usług lub nowego rodzaju asortymentu, bez wpływu na zakres uprawnień nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany;
- Usprawnienie obsługi;
- Przyczyny o charakterze organizacyjnym, np. zmiany dotyczące nazwy lub naszych danych teleadresowych lub zmiany dotyczące prowadzonej przez nas działalności, jej profilu;
- Zmiana wynikająca ze względów technicznych, technologicznych, np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

14.3 Zmiany Regulaminu Sprzedaży pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, co oznacza, że zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach, które obowiązywały w chwili, gdy Klient złożył dane zamówienie.

ZAŁĄCZNIK I: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.
Adresat: Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. - Estēe Lauder
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
Nr tel.: +48 22 104 9989
Adres e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl

Niniejszym informuję/ informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (podaj nazwę i ilość zwracanego produktu/ów):
Data odbioru:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Podpis Klienta (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej):

ZAŁĄCZNIK II: INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(wzór informacji w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta)
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, lub
- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. -, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, nr tel.: +48 22 104 9989], adres e-mail: obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane przez Państwa towary odbierze od Państwa kurier. Estēe Lauder ponosi koszty zwrotu.
Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.