ZWROTY

Klient ma prawo odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y bez podawania przyczyny w ci膮gu 14 (czternastu) dni od dnia, w kt贸rym Klient (lub wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik 鈥 je艣li dotyczy) wszed艂 w posiadanie zam贸wionych produkt贸w (w przypadku jednego zam贸wienia na kilka produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno 鈥 od dnia, w kt贸rym Klient wszed艂 w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powy偶szego terminu wystarczy wys艂anie przez Klienta o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przed jego up艂ywem.

O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e mie膰 dowoln膮 form臋 (np. na pi艣mie, za po艣rednictwem e-mail). Uprzejmie prosimy o podanie w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska Klienta oraz jego adresu), daty odbioru produkt贸w oraz stwierdzenia, 偶e odst臋puj膮 Pa艅stwo od umowy. Pomocne b臋dzie r贸wnie偶 podanie numeru zam贸wienia, od kt贸rego Pa艅stwo odst臋puj膮, ale nie jest to obowi膮zkowe. Prosimy o w艂asnor臋czne podpisanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przesy艂anego w formie papierowej. O艣wiadczenie o odst膮pieniu przez Klienta od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na pi艣mie na nast臋puj膮cy adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Domaniewska 44, 02-672 Warszawa lub w formie mailowej, kieruj膮c wiadomo艣膰 do Dzia艂u Obs艂ugi Klienta.

W przypadku, gdy Klient odst臋puje od umowy na zasadach okre艣lonych powy偶ej (tj. bez podania przyczyny odst膮pienia), jest zobowi膮zany do wys艂ania do nas otrzymanych produkt贸w na sw贸j koszt, je偶eli Klient nie chce skorzysta膰 z bez kosztowej opcji wysy艂ki wskazanej poni偶ej i wysy艂k臋 planuje dokona膰 w inny spos贸b (niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy) na nast臋puj膮cy adres: Estee Lauder PL RS, Prumyslovy Park 37/15, 35002 Cheb (Czech Republic). Bezpo艣rednie koszty odes艂ania produktu nie podlegaj膮 zwrotowi 鈥 ponosi je Klient, je偶eli wybiera inny spos贸b wysy艂ki ni偶 ten bez kosztowy dla Klienta proponowany przez Sprzedawc臋. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczaj膮ce jest wys艂anie produktu przed up艂ywem terminu na adres wskazany powy偶ej.

Sklep umo偶liwia opcj臋 bezp艂atnego zwrotu za pomoc膮 etykiety zwrotnej. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Dzia艂em Obs艂ugi Klienta pod numerem [+48 22 104 9989], b膮d藕 drog膮 e-mailow膮. W odpowiedzi otrzymaj膮 Pa艅stwo etykiet臋 zwrotn膮, kt贸r膮 nale偶y naklei膰 na przesy艂k臋 i odes艂a膰 za po艣rednictwem firmy kurierskiej UPS. Najbli偶szy punkt nadania mo偶na sprawdzi膰 na stronie https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL. Proponowane lokalizacje punkt贸w nadania UPS znajduj膮 si臋 r贸wnie偶 na etykiecie.

W przypadku realizacji prawa do odst膮pienia od umowy zgodnie z podanymi wy偶ej zasadami (tj. bez podania przyczyny odst膮pienia), umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮 a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowi膮za艅. Wszelkie p艂atno艣ci otrzymane od Klienta zostan膮 zwr贸cone w ci膮gu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy. Zastrzegamy, 偶e Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Klienta w pierwotnej transakcji (zam贸wieniu). W ka偶dym wypadku Klient nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku ze zwrotem wp艂aconej kwoty. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zap艂acone przez Klienta (w tym koszty dostawy produkt贸w do Klienta, je艣li zosta艂y przez niego op艂acone), za wyj膮tkiem jednak dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produkt贸w, innego ni偶 najta艅szy oferowany przez Sprzedaj膮cego. W przypadku Klient贸w, kt贸rzy dokonali p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze produkt贸w zwrot 艣rodk贸w nast膮pi na podany przez nich numer konta bankowego.

Klient odpowiada za zmniejszenie warto艣ci produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

W przypadku realizacji prawa odst膮pienia od umowy zgodnie z podanymi powy偶ej zasadami (tj. bez podania przyczyny odst膮pienia) zwrotowi na rzecz Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. podlega ca艂o艣膰 produkt贸w otrzymanych przez Klienta, w tym tak偶e produkty stanowi膮ce element sprzeda偶y promocyjnej, przekazane Klientowi jako nieroz艂膮czny element transakcji sprzeda偶y zrealizowanej za po艣rednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi s膮 na przyk艂ad miniatury do艂膮czane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakup贸w na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowi膮zek zwrotu nie dotyczy produkt贸w, kt贸re nie zosta艂y zam贸wione przez Klienta, lub zosta艂y przekazane w zwi膮zku z zakupem produkt贸w, kt贸re nie stanowi膮 cz臋艣ci co do kt贸rej Klient odst臋puje od umowy.

Wa偶no艣膰 i skuteczno艣膰 z艂o偶onego przez Klienta o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy nie jest uzale偶niona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produkt贸w.

W przypadku zakupu produkt贸w spersonalizowanych na 偶yczenie Klienta lub wyprodukowanych wed艂ug specyfikacji Klienta, prawo do odst膮pienia od umowy w stosunku do takich produkt贸w nie przys艂uguje zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Powy偶sze postanowienia stosuje si臋 wy艂膮cznie do zakup贸w dokonanych online za po艣rednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegaj膮 zasadom dotycz膮cym zwrot贸w obowi膮zuj膮cym w ka偶dym sklepie 鈥 do takich zwrot贸w niniejsze zasady zwrot贸w nie maj膮 zastosowania i nie b臋d膮 one realizowane w ramach sprzeda偶y wysy艂kowej.

Uszkodzony produkt

Je艣li otrzyma艂a艣/e艣 uszkodzony produkt, jak najszybciej skontaktuj si臋 z Biurem Obs艂ugi Klienta MAC pod numerem +48221049989. Infolinia jest czynna od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 鈥 18.00 i w sobot臋 w godzinach 9.00 - 17.00 (z wyj膮tkiem dni 艣wi膮tecznych).